Hamam culture roma

Türk Hamamı

Hamamın tarihi Antik Romalılar’a kadar uzanır. Vezüv yanardağının patlamasından sonra küller altında kalan Pompeii şehrinde yapılan kazılar, Romalılar’ın kullandıkları hamamları ortaya çıkarmıştır. Bu hamamların yalnız temizlik için değil, zevk ve eğlence için de yapıldığı anlaşılmaktadır.

a hamam in ottoman
Ottoman Hamam Painting
a women hamam ottoman
Ottoman Women Hamam Painting

Orta Asyadan Anadoluya gelen Türkler yerli Doğu Roma halkı ile gerek kültürel gerek genetik olarak karışarak Osmanlının dört bir köşesine hamamlar yapmışlardır. On yedinci yüzyılda, sadece İstanbul’da 168 adet büyük çarşı hamamı vardı.